LEGO Star Wars เลโก้ สตาร์วอร์ kylo ren
สินค้ายอดนิยม
1,600.00 บาท
1,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เลโก้ เป็นตัวต่อของเล่นที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ถูกผลิตมาในรูปแบบของตัวต่อพลาสสิกครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์ก 
ซึ่งสมัยก่อนจะผลิตจากไม้ ตัวต่อเลโก้ในปัจจุบันผลิตเป็นชิ้นพลาสติกหลากสี 
หลายรูปทรงและลักษณะ เสมือนก้อนอิฐขนาดต่างๆกัน มีปุ่มเป็นตัวประกอบ 
เพื่อให้ผุ้เล่นนำไปจินตนาการสร้างสรรค์ต่อเป็นแบบต่างๆได้อิสระ