คัทเตอร์สแตนเลส MESA ST-10
45.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คัทเตอร์สแตนเลส MESA ST-10
วิธีใช้ : ใช้กรีดหรือตัดวัสดุสิ่งของ
ข้อแนะนำ : เก็บให้ห่างจากมือเด้กเล็และความชื้น
บรรจุ 1 ชิ้น