มีตคัตเตอร์ M&G
125.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มีตคัตเตอร์ M&G 9mm.
วิธีใช้ : ใช้กรีดหรือตัดวัสดุสิ่งของ
คำเตือน : เก็บให้ห่างจากมือเด็กเล็กและไม่เก็บในที่ใกล้เปลวไฟ