มีดคัตเตอร์ตราช้าง รุ่น H1802
215.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มีดคัตเตอร์ตราช้าง รุ่น H1802
พร้อมใบมีด 45 องศา จำนวน 6 ใบ
วิธีใช้ : ใช้สำหรับตัดสิ่งของและวัสดุชนิดต่างๆตามความเหมาสม
ข้อแนำนำ : ควรใช้คัตเตอร์ควบคู่กับใบมีดตราช้าง ขนาด 188 มม. และควรเก็บไว้ห่างมือเด็ก