เครื่องเย็บเอสดีไอ NO.6123
99.00 บาท
125.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องเย็บเอสดีไอ NO.6123
วิธีใช้ : เย็บกระดาษ 
ข้อแนะนำ : ใช้งานตามความเหมาะสม