คลิปดำอีซี่ 51mm / No.108
70.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คลิปดำอีซี่  51mm / No.108
วิธีใช้ : ใช้สำหรับหนีบ-จับยึดเอกสารหรืออื่นๆ
คำแนะนำ : ระวังห้ามนำเข้าปาก เก็บให้ห่างจากความชื้น
บรรจุ : 12 ชิ้น / กล่อง