ภาพตัดต่อแฟนซีเฮลโลคิตตี้ KTW16-59928
225.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ภาพตัดต่อแฟนซีเฮลโลคิตตี้ KTW16-59928
ของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆ

  • รูปทรง
  • การคิดวิเคราะห์
  • สีสัน
  • ความสัมพันธ์ของมือและตา
  • ขนาด : 15x15x15 ซม.
  • วิธีใช้ : เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้