ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม
145.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม 

  • เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม
  • เพื่อพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ สนุกกับการต่อคำศัพท์ 2-6 ตัวอักษรลงบนช่องตาราง
  • เพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด

ปลูกฝังความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เด็กสมัครสมาชิกชมรมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย
คำศัพท์ 2-3 ตัวอักษรเป็นเบื้องต้นในการเล่น เบี้ยตัวอักษรแบบมาตรฐาน 
กฎกติกาการเล่นภาษาไทยและอังกฤษ