เครื่องเจาะกระดาษ M&G
109.00 บาท
140.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องเจาะกระดาษ M&G
วิธีใช้ : สำหรับเจาะกระดาษทั่วไป