คลิปสีหนีบกระดาษ 50 ตัว
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คลิปสีหนีบกระดาษ 
บรรจุ : 50 ตัว/กระปุก
วิธีใช้ : ใช้หนีบกระดาษ