กรรไกร M&G ASS 91459
38.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกร M&G ASS 91459
วิธีใช้ : ใช้ตัดกระดาษทั่วไป ตัดผ้า 
คำเตือน : ห้ามตัดวัสดุที่เป็นโลหะและควรเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก