กรรไกรตราช้าง รุ่น OFP 0480
80.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกรตราช้าง รุ่น OFP 0480
วิธีใช้ : ใช้สำหรับตัดกระดาษ
ข้อแนะนำ : ควรเก็บให้ห่างจากความชื้น และควรให้เก็บให้ห่างจากมือเด็ก