กรรไกรตราช้าง รุ่น OFB 0590
45.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกรตราช้าง รุ่น OFB 0590

วิธีใช้ : ใช้สำหรับตัดกระดาษ
ข้อแนะนำ : ควรเก็บให้ห่างจากความชื้น และควรให้เก็บให้ห่างจากมือเด็ก