กรรไกร ตราช้าง รุ่น OFE 0380
สินค้ามาใหม่
45.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกร ตราช้าง รุ่น OFE 0380
วิธีใช้ : ใช้สำหรับตัดกระดาษ
ข้อแนะนำ : ควรเก็บให้ห่างจากความชื้น และควรให้เก็บให้ห่างจากมือเด็ก