กรรไกร M&G Teddy Brar
สินค้ามาใหม่
29.00 บาท
38.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกร M&G Teddy Brar
วิธีใช้ : ใช้ตัดกระดาษทั่วไป 
คำเตือน : ห้ามตัดวัสดุที่เป็นโลหะและควรเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก