ติวเข้มสอบไปรษณีย์ทุกตำแหน่ง
สินค้ายอดนิยม
280.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ติวเข้มสอบไปรษณีย์ทุกตำแหน่ง

รองรับทุกวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ วุฒิการศึกษาชั้น ม.-3 ขึ้นไป
รวมถึงผู้ที่ไม่มีเวลาในการทบทวนข้อสอบเพื่อสามารถช่วยให้เข้าทำงานทุกตำแหน่ง
ทุกแผนก ในสายงานศูนย์ไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ฝ่ายงานบริหารกลาง ,
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯลฯ 
ได้จริง