แท่นเสียบป้ายชื่อแบบพลิกได้ A4 ทรงตั้ง
419.00 บาท
530.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

แท่นเสียบป้ายชื่อแบบพลิกได้ A4 ทรงตั้ง
ขนาด 22.2 x 32.5 x 6.5 ซม.