ซูเปอร์มาร์เก็ต นี้..มีที่มา 
Supermarket ที่ ศรีพงษ์พาร์ค
ได้แรงบันดาลใจมาจาก..เหล็กน้ำพี้ ลางสาด
ทุเรียนหลงหลิน และสักใหญ่ที่สุดในโลก
พบกันอีกไม่นานเกินรอ...

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น