รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่น "ศรีพงษ์สายเปย์ มีเฮ!!ทุกวัน"
ประจำวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

-ไอโฟน 8 64 GB. มูลค่า 29,000.- จำนวน 1 รางวัล
1.คุณวัลลภ ธนเศรษฐภูมิไพศาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

-กล่องเอนกประสงค์ Super Lock มูลค่า 1,490.- จำนวน 2 รางวัล
1.คุณทรงรัฐ โภชนจันทร์ จ.อุตรดิตถ์
2.คุณอนุชา กลั่นกลอง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

-หมอนผ้าห่มมือซุกได้ไอเดีย มูลค่า 899.- จำนวน 1 รางวัล
1.คุณระภาพัชรณ์ รบช้าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

-หมอนผ้าห่มไอเดีย มูลค่า 599.- จำนวน 1 รางวัล
1.คุณรัชนี แข็งหมัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

-หมอนผ้าห่ม Paper Mate มูลค่า 599.- จำนวน 1 รางวัล
1.คุณจีรวัฒน์ เพียงตา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์