กรรไกรซิกแซก เปลี่ยนหัวได้
สินค้าลดราคา
199.00 บาท
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กรรไกรซิกแซก เปลี่ยนหัวได้
บรรจุ 8 ชิ้น
วิธีใช้ : ใช้สำหรับตัดกระดาษ