กระเช้าเปี่ยมสุข
สินค้ามาใหม่
499.00 บาท
530.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รายละเเอียดสินค้า

ที่ รายละเอียดสินค้า ราคา วันหมดอายุ จำนวน
1 น้ำพริกข่า 35.-

26/2/61

1

2 น้ำพริกน้ำย้อย 35.- 26/2/61 1
3 น้ำพริกแคบหมู 35.- 26/2/61 1
4 วิมะขามแก้ว 35.- 06/3/61 1
5 ทองม้วนหมูหยอง 75.- 17/8/61 1
6 กล้อยกวน 35.- 10/1/61 1
7 มะขามจี๊ดจ๊าด 35.- 23/3/61 1
8 อินทผลัม 35.- 15/4/61 1
9 ค่าห่อ 50.-    
10 โบว์ 10.-    
11 ตะกร้าขนาดกลาง 150.-